» Астрологiчний прогноз 17-23 грудня 2018 року

Астрологiчний прогноз 17-23 грудня 2018 року

ОВЕН (21.03-20.04)


Тиждень пов`язаний iз засвоєнням космiчної енергiї. Посилюються аура, життєвий потенцiал, особиста чарiвнiсть. Цього тижня Овни можуть вiдчути себе здатними "скрутити гори". Час отримання внутрiшньої волi, душевної рiвноваги. Життєвий потенцiал на високому рiвнi i дозволить багатьом без зусиль впоратися з будь-якою справою. Сприятливi укладення шлюбу, зачаття.
Сприятливi днi: 20; несприятливi: 22.

Бiзнес-прогноз


Постарайтеся уникати великих угод, краще вiдкласти їх на наступний рiк. У середу ймовiрнi грошовi надходження. Постарайтеся не все вiдразу ж витратити на подарунки.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Використовувати свої переваги в рiзних областях сексуальних технiк належить незабаром Овнам. Можливо, ви й не здогадувалися ранiше, як багато ви вмiєте, i як високо може цiнуватися ваше мистецтво. Це означає, що у вас все попереду; але i на вершину поспiшати не варто. Робiть все не поспiшаючи - хоча б в два рази повiльнiше, нiж зазвичай ...

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)


Сприятливий тиждень. Вiн обiцяє бути насиченим цiкавими подiями в особистому i громадському життi. Життєвий потенцiал Тiльцiв може знаходитися на висотi. Тиждень сприятливий для придбань. Бiльшiсть як особистих, так i суспiльних справ можуть бути пов`язанi з фiнансами. Сприятлива купiвля-продаж рухомого i нерухомого майна.
Сприятливi днi: 21, 22; несприятливi: 18.

Бiзнес-прогноз


У вiвторок можливi новi грошовi надходження, i дуже важливо грамотно ними розпорядитися. У четвер вам доведеться брати активну участь у вирiшеннi робочих проблем. Якщо вам належить корпоратив, не варто втрачати контроль над собою в розпал веселощiв.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Подружнi обов`язки Тельцям на цьому тижнi найкраще виконувати абияк. Бо зiрки свiдчать, що незалежно вiд того, розiб`є ви в коржик чи нi, голова вашого ненаглядного все одно буде зайнята iншим. Звичайно, тiлесне взаємодiю, як не крути, все одно приємна штука, нехай навiть в малих кiлькостях. Але щоб не образитися на вашу половину за прохолодою, намагайтеся i самi не дуже вкладатися ...

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)


Зiрки попереджають про можливi ускладнення у вiдносинах з друзями або родичами. Близнюки можуть бути залученi в сумнiвнi справи, що близькi до злочину. Вплив планет ослаблений. Важкий i небезпечний тиждень. Зростає вiрогiднiсть помилок в роботi i некоректної поведiнки у спiлкуваннi з оточуючими. Новi iдеї i плани приреченi на провал.
Сприятливi днi: 19, 22; несприятливi: 21.

Бiзнес-прогноз


У першiй половинi тижня з`явиться можливiсть додаткового заробiтку. У вас чимало творчих iдей, якi принесуть успiх. У четвер намагайтеся чути, що вам говорять, iнакше ви легко можете пропустити важливу iнформацiю повз вуха.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Близнюки нинi не помиляться, якщо вирiшать проявити трохи владностi по вiдношенню до свого обранця. Це може бути будь-яке легке покарання у виглядi шльопання по "п`ятiй точцi" або ще з якоїсь частини тiла. А можна навiть умовити вашого ненаглядного пограти в "королеву i пажа" - раптом вiн таємно мрiяв про це?

РАК (22.06-22.07)


Енергетично могутнiй тиждень, сприятливий для контактiв, укладення договорiв, шлюбiв. Цей перiод може бути вiдмiчений взаєморозумiнням з оточуючими, пiдвищеною чутливiстю, свiжiстю думки. Спокiйний, ясний i чистий тиждень, сприятливий для вiдпочинку, зустрiчей, затишних сiмейних свят. Оптимiзм i проникливiсть Ракiв не перестануть дивувати близьких.
Сприятливi днi: 17; несприятливi: 20.

Бiзнес-прогноз


У першiй половинi тижня ймовiрнi певнi труднощi i обмеження, пов`язанi з фiнансами. Але вже до четверга ви отримаєте прибуток. Фiнансове становище змiниться в кращу сторону. Не виключено, що вам зроблять вигiдну пропозицiю про роботу.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Шукайте i знайдете -ця прописна бiблейська iстина знову актуальна для представникiв вашого зодiакального знаку. Тi з них, хто буде дивитися в обличчя майбутньому, обов`язково знайде пригод на всi свої улюбленi ерогеннi зони. Правда, не вiдразу - перша половина тижня виявиться, що називається, "пристрiлювальний", коли Купiдон тiльки примiряється, куди ж послати свою стрiлу? ...

ЛЕВ (23.07-23.08)


Тиждень проходить пiд знаком перетворення космiчної енергiї, пiзнання себе, вiчних iстин. Багато Левiв вiдчуватимуть себе на висотi. Можливi рiзнi пригоди, несподiванi повороти долi, цiкавi зустрiчi. Тиждень сприятливий для любовi, сiмейних вiдносин, зачаття. Сприятливий перiод для комерцiйних операцiй, покупок, торгових операцiй. Можуть бути досягнутi результати, про якi ранiше ви тiльки мрiяли.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

Бiзнес-прогноз


На цьому тижнi бажано контролювати сферу фiнансiв, i постарайтеся позбутися iлюзiї, що тут у вас все благополучно. Зараз не варто брати кредити i влазити в борги, так як вам буде складно повернути грошi в строк.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Леви нинi будуть прикидатися невинними овечками, хоча насправдi все зовсiм навпаки. Можливо, ви самi спровокуєте вашого шанувальника на вельми недвозначнi дiї по вiдношенню до своєї персони, а потiм з обуреним виглядом почнете соромити його. Мовляв, ви чистi i цнотливi, а вiн - як вiн смiв собi уявити таке? Щоб ви - так з ним? Та нiколи!

ДIВА (24.08-23.09)


Здоров`я i працездатнiсть багатьох Дiв знаходитимуться на висотi, не дивлячись на те що нервовi навантаження значно збiльшаться. Вдалий тиждень для кар`єри, встановлення дiлових вiдносин з впливовими людьми, звернення до начальства. Ваша активнiсть на роботi неодмiнно принесе вагомi результати. Ви здатнi пiдкорити найнеприступнiшi вершини.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Бiзнес-прогноз


У сферi фiнансiв встановилася рiвновага, але необхiдно дiяти досить обережно, спираючись на добре знайомi i перевiренi методи. У четвер i п`ятницю важливо не вiдриватися вiд колективу i продемонструвати лояльнiсть начальству.

Еротичний астрологiчний гороскоп


З великою часткою ймовiрностi вас чекає досить багатообiцяюче знайомство на вулицi. Хоча не виключено, що це буде еротичне пригода iншого роду, але теж пов`язане iз зовнiшнiм свiтом. Подбайте, щоб ви виглядали гiдно при будь-яких обставинах - i вiддайте перевагу панчохам i поясу.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)


Сприятливий тиждень для спiлкування, нових знайомств, вiдновлення старих зв`язкiв. Вашi особиста чарiвнiсть, м`якiсть i неординарнiсть думок можуть закласти основи майбутнього успiху. Тиждень припускає вiдновлення родинних зв`язкiв, виникнення тривоги, неспокiй. Ймовiрне надходження тривожної iнформацiї. Можливо погiршення здоров`я ваших близьких i знайомих людей.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 19.

Бiзнес-прогноз


Нових грошових надходжень поки не передбачається, але i скаржитися на своє фiнансове становище вам теж не варто. У дружнiй передноворiчної компанiї ви можете знайти могутнього покровителя. На подарунки близьким краще не економити.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Iнтимний дозвiлля Терезiв скрасять такi нехитрi речi, як кухонний фартух i косинка на головi. Ваше завдання - перевтiлитися в простачку, яка i бiля плити варто з задоволенням, i милому дружку тут же вiддається пристрасно i гаряче - на все триста градусiв!

СКОРПIОН (24.10-22.11)


Цей тиждень може дати Скорпiонам декiлька важливих життєвих урокiв. Багатьох можна буде побачити в украй рiзношерстiй компанiї. Їхнє хороше вiдношення до друзiв i партнерiв носитиме "власницький" характер, тобто залежатиме вiд того, якою мiрою люди приймають їхню систему цiнностей. Ймовiрно, що багато Скорпiонiв опиняться перед складним життєвим вибором. Можливi страждання через етичну i моральну неохайнiсть оточуючих.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 17.

Бiзнес-прогноз


СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
Ваше матерiальне становище може значно покращитися. У вас з`явиться цiкава творча пiдробiток. Ви затребуванi i успiшнi в професiйнiй сферi. Так що причин для занепокоєння немає.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Чи не дiлите шкуру невбитого ведмедя - i не обговорюйте з подругами плани зi зваблення дуже привабливою еротичної "видобутку". Зараз це бiльш звичайного загрожує мимовiльним "пристрiтом", або i зовсiм чорною заздрiстю оточуючих вас "одноплемiнниць" - особливо якщо ваша "полювання" пройде вдало.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)


Можливi загострення хронiчних захворювань. Небезпечнi перевантаження, невиправданий ризик. Негативний досвiд життя деяких Стрiльцiв не дозволить їм почати життя в новiй якостi, наблизити до себе високоморальних людей. Тиждень припускає самотнiсть i зосередження на духовних проблемах. Душевна рiвновага може бути порушена через помилки i прорахунки у сферi професiйної дiяльностi. Ситуацiю ускладнять пiдступи недоброзичливцiв або невiрне тлумачення iнформацiї.
Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 19.

Бiзнес-прогноз


Поїздки на цьому тижнi не тiльки пiднiмуть настрiй, але i будуть сприяти заробiтку. У понедiлок ваша зосередженiсть i професiоналiзм будуть оцiненi належним чином. У вихiднi варто вiдправитися по магазинах i купити подарунки.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Стрiльцi самi здатнi бачити майбутнє в iнтимнiй сферi людського буття, причому не гiрше будь-яких астрологiв - а все тому, що у цього знака зодiаку нинi одночасно загострилися i iнтуїцiя, i чуттєвiсть. Так що готуйтеся пророкувати друзям i знайомим їх еротичну долю.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)


Тиждень пов`язаний з перетворенням чоловiчої енергiї. Бiльшiсть Козерогiв буде схильна тiльки до виконання повсякденних обов`язкiв. Сприятливий тиждень для духовного прозрiння, подолання сумнiвiв. Холоднiсть i стриманiсть в проявi вiдчуттiв створить смугу вiдчуження в особистих вiдносинах Козерогiв-чоловiкiв.
Сприятливi днi: 21; несприятливi: 17.

Бiзнес-прогноз


На понедiлок бажано не планувати дiловi переговори, краще перенести їх на середу. Всi вашi дiї, вжитi в це день, сприятимуть полiпшенню матерiального становища. Постарайтеся нi з ким не сваритися i не флiртувати на корпоративi.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Козероги не знатимуть, як уникнути пекучої пристрастi якогось по вуха в них закоханої людини. Вам до нього, як до синьої лампи - фiолетово. Зате вiн палатиме до вас прямо-таки багряної пристрастю! Постарайтеся не надто незграбно вiдмовляти бiдоласi - зробiть це витончено i красиво, ви ж умiєте, зiрки адже знають ...

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)


Суперечливий, подвiйний тиждень. Початок тижня може ознаменуватися рiзкими змiнами. Причиною цього можуть бути неприємна звiстка, обман або зрада. Друга половина тижня розкриє новi можливостi i додасть iмпульс для подальшої дiяльностi. Успiх Водолiїв залежатиме вiд їхньої гнучкостi i умiння пристосовуватися до нових умов. Представники цього знаку можуть одержати вигiдне замовлення або цiкаву пропозицiю про участь у вигiдному проектi.
Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Бiзнес-прогноз


Постарайтеся придумати нову, плiдну бiзнес-iдею, щоб навiть ваш начальник змiг оцiнити її по достоїнству. I тодi вам гарантована фiнансова вигода. Взагалi ж на нинiшньому тижнi успiх в справах буде проявлятися повiльно. Зате надiйно.

Еротичний астрологiчний гороскоп


Водолiї будуть прагнути охопити таємницею всi свої дiї iнтимного плану. I чим бiльше туману вони наведуть, тим цiкавiше їм здасться сама близькiсть. Тiльки не переборщiть - iнакше ваш обранець може плюнути на всi вашi натяки i туманностi, пiшовши геть ранiше, нiж ви встигнете його зупинити.

РИБИ (20.02-20.03)


Риби ризикують упустити щось важливе в своєму життi. Вiрогiднi втрати, розставання, розбiжностi з близькими людьми. Тиждень сприятливий для об`єднання людей, проведення конкурсiв i змагань. Керуючись iдеєю добра i справедливостi, Риби можуть об`єднати навколо себе однодумцiв. Проте iснує небезпека того, що вони помилятимуться.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 20.

Бiзнес-прогноз


На початку тижня постарайтеся роздати борги або, навпаки, нагадати про себе боржникам. У четвер добре б мати справу тiльки з надiйними партнерами. При вирiшеннi важливих питань не вдавайтеся до допомоги посередникiв, а покладайтеся лише на власнi сили.

Еротичний астрологiчний гороскоп


У всьому, що стосується платонiчної i фiзiологiчної любовi, Риби будуть нагадувати грайливий струмочок. Мелодiйно i плавно струмувати їм допоможе загострене внутрiшнє вiдчуття ритму, а гучна пiсня води i камiнчикiв виявиться любовним воркуванням i легким стогiн пiд час солодкого злиття двох ...

    Напечатать